Sollentuna Kommun Upplands Väsby Kommun

Kontakta oss

Tel. 0735-011442
Tel. 08-754 0700
Fax. 08-754 0700

Maria Krantzonsväg 13, 2tr
194 56 Upplands Väsby

kontakt@idealvard.se

Kontakta oss
Länkar
Aktuellt

Hemtjänst

Att värna om din integritet genom att säkerställa att relationen oss emellan grundas på ömsesidig respekt, ansvar och ömhet.

Vårt omvårdnadsmål baseras på Virgina Hendersons omvårdnadsteori. Målet är att tillvarata dagliga aktiviteter som är knutna till tillfredsställelse av dina grundläggande behov på ett sätt som överensstämmer med ditt livsmönster.

Vi hjälper dig att uppnå så stor självständighet som möjligt. Våra särskilda inriktningar är nutrition, vård i livets slutskede, diabetes, demens, autism, stroke och njursvikt.
Kopieringsrätt Ideal vård och service 2010